Kvitring i hagen

Fuglenes verden fascinerer mennesker, men mange ville fugler er i ferd med å miste leveområdene sine på grunn av naturinngrep og matmangel.

Med vår nye kampanje "Fugler i fokus" ønsker vi å øke bevisstheten om tilstanden til våre lokale fugler. Flere fugler enn noensinne står på rødlisten, som nå omfatter 70 fuglearter, noe som er mer enn en dobling i forhold til det første antallet arter på listen i 1996. 

Det er svært alarmerende når fuglene våre forsvinner fra landskapet, ikke minst fordi dyrene er en god indikator på hvilke endringer som skjer i miljøet vårt. 

40 % av alle fuglearter er i tilbakegang på verdensbasis. I gjennomsnitt er én av åtte fugler truet på verdensbasis. Vi ønsker å beskytte fuglene, og vi trenger din hjelp. Sammen kan vi støtte våre nasjonale fuglearter.

Vi hedrer Rødstrupen

Vår kampanje "Fugler i fokus" starter med en helt spesiell favoritt. Rødstrupen er en av de mest populære fuglene i hagen og en fantastisk sanger. Den er høyt elsket og gjenkjennelig for alle. Rødstrupen er kjent over hele Norge for sin ureddhet og for den tilliten den viser oss mennesker når den gang på gang kommer tett på. Du kan treffe rødstrupen året rundt på fôringsplassen i hagen. Vår beskrivelse av rødstrupen forteller deg alt du trenger å vite om denne helt spesielle hagefuglen.

Den er høyt elsket og gjenkjennelig for alle.

Anbefalte produkter for Rødstrupen

Fugle i fokus 2024

Vil du hjelpe oss med å velge hvilken fugl vi skal fokusere på neste gang? Da kan du stemme nå! Du kan velge mellom følgende kandidater:

Gråspurv

Gråspurven elsker å være sammen med mennesker. De finnes i både små og store byer. Gråspurven får 3 til 4 ungekull i året.

Grønnfink

Grønnfinken er en fargerik fugl som lager høye lyder for å skremme bort mindre fugler fra matplassen.

Isfugl 

Isfuglen er blitt en sjeldnere gjest på foringsplassen. I tillegg til tøffe vintre gjør tap av naturlige leveområder det vanskeligere for arten å overleve. Isfuglen bygger ikke vanlige reir. I stedet lager de et kammer i enden av en tunnel som de har bygget på siden av en grøft eller en bredd.

Stær 

Fjærdrakten til de unge stærene er for det meste mørk, men glimt av lilla, bronse og grønt skinner gjennom. Etter paringstiden samler fuglene seg i store flokker og utfører fantastiske formasjoner når de flyr.

Taksvale 

Taksvale bygger reirene sine på steinmurer eller høyere bygninger. Derfor ser man dem vanligvis mer i byer enn i det åpne landskapet. Når svalene leter etter mat, foretrekker de imidlertid åpne områder.