CJ WILDBIRD FOODS EUROPE BV'S RETNIGSLINJER FOR PERSONOPPLYSNINGER

Innledning:

  1. Vi mener det er svært viktig å beskytte personopplysningene dine. Disse retningslinjene handler om hva vi kan gjøre med opplysningene dine, og hva vi gjør for å beskytte dem. De redegjør også for hvor og hvordan vi innhenter opplysninger om deg, hvordan vi bruker dem og de rettighetene du har når det gjelder den personlige informasjonen vi har om deg.
  2. Retningslinjene gjelder de opplysningene du oppgir ved kjøp av våre produkter i butikken vår, på Internett eller på telefon. Det gjelder alle våre virksomheter, avdelinger og datterselskaper.
  3. CJ Wildbird Foods Europe BV og dennes ulike avdelinger og datterselskaper er underlagt den alminnelige personvernforordningen (EU) 2016 (GDPR), og i Norge utfylles den av den nye loven (2018:218) med utfyllende bestemmelser til EUs personvernforordning.

Merknad: CJ Wildbird Foods Europe BV iverksetter nå de nødvendige tiltakene for å fortsette å følge GDPR på bakgrunn av EUs beslutning om manglende etterlevelse for databehandling i Storbritannia etter 01.01.2021. De pågående tiltakene omfatter behandling av personopplysninger innenfor EUs grenser for europeiske statsborgere og endringer i foretaksstrukturen.

Hvorfor vi innhenter personopplysninger:

   1. De opplysningene vi innhenter fra deg brukes først og fremst for at vi skal behandle bestillingen din, men de kan også brukes for å forbedre nettsidene våre, produktene våre og servicen vår. (Vi er alltid takknemlige for dine synspunkter.) De kan også brukes for å holde kunder informert om våre varer og tilbud og for å informere om ulike hagearrangementer, f.eks. via nyhetsbrevet vårt. De bidrar også til å sikre vår service til deg og gjøre det mulig for tredjeparter å utføre tjenester for oss. For eksempel trenger postbehandlingen opplysninger for å kunne levere varene dine.

Hvilken type opplysninger vi innhenter:

Vi innhenter og lagrer bare så mye informasjon som vi trenger for å gjennomføre salget og andre tjenester som du har bedt oss om. Dette kan innebære:

  1. Personlig informasjon som du godtar å gi oss, som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kortopplysninger. Vi beholder aldri kortopplysningene etter at kjøpet er gjennomført.
  2. Informasjon om den tjenesten vi har utført for deg (f.eks. varer og tjenester vi har levert til deg, når og hvordan du har betalt for dette, hvordan du har brukt produktene våre osv.).
  3. Ditt brukernavn og valgte passord lagres på en slik måte og i et slikt format at vi kan kjenne deg igjen om du logger deg på, men vi kan ikke se eller endre passordet ditt.
  4. Din IP-adresse og nettleserens kapasitet.
  5. Hvordan du utnytter tjenestene våre. For eksempel forsøker vi å identifisere hvilke av appene våre du bruker, når du gjør det og hvordan du bruker dem.
  6. Hvis bestillingen din gjelder noen annen enn deg selv (f.eks. for en gave), innhenter vi også dennes navn og adresse slik at vi skal kunne levere bestillingen. Men vi lagrer ikke disse opplysningene, ettersom vi ikke får lov å bruke dem til noe annet enn til å levere bestillingen din.
  7. Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, kommer vi til å bruke navnet ditt og e-postadressen din til å gjøre nyhetsbrevet personlig og sende det ut.

Tillatelse for oss til å bruke dine personopplysninger:

  1. I forbindelse med utsjekkingsprosessen kan man velge om man vil opprette en kundekonto hos oss eller handle som gjest. I begge tilfeller ber vi om personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer). Velger du å åpne en kundekonto, må du opprette et passord. Databasen vår kommer da til å kjenne deg igjen ved ditt neste besøk, og de fleste opplysningene trenger ikke å skrives inn på nytt.
  2. Før du fullfører kjøpet ber vi deg å godkjenne våre generelle betingelser og kjøpsvilkår. Det handler helt enkelt om å klikke i en rute om at du har lest og forstått våre bestemmelser og godtar dem. Først etter dette kan kjøpet finne sted. Hvis u ikke gir dette samtykket, kan kjøpet ikke gjennomføres, uansett om du har en kundekonto eller er innlogget som gjest. Det er din bekreftelse på at du godtar vilkårene våre som gjør det mulig for oss å behandle bestillingen og betalingen din og videreføre den til leverandøren. Når noen krysser av i ruten og sjekker ut som gjest, gir vedkommende oss ikke tillatelse til å lagre noen personopplysninger. Så snart bestillingen er behandlet, slettes disse opplysningene, med unntak av noen som vi må beholde i henhold til loven.
  3. I forbindelse med utsjekking får du ytterligere noen valg om å krysse av for samtykke til at vi bruker opplysningene dine i markedsføring, f.eks. til informasjon om spesialtilbud, kataloger eller annen relevant informasjon. Hvis du ikke krysser av i disse rutene, sletter vi alle opplysninger fra markedsføringsdatabasen vår så snart bestillingen er utført, og vi kommer ikke til å kontakte deg. Hvis du har en kundekonto hos oss, kjenner vi deg igjen ved ditt neste besøk, og du trenger ikke fylle ut opplysningene dine på nytt.
  4. Lovgivningen krever at vi lagrer innkjøpsdata i en viss tid (f.t. 7 år etter kjøpet). Deretter slettes alle opplysninger angående ditt kjøp.

Telefonsamtaler:

  1. Telefonsamtaler til oss kan tas opp for opplærings- og kontrollformål, men vi informerer alltid om når dette skjer. Du har rett til å kreve at din samtale ikke tas opp.

E-post:

  1. For å hjelpe oss å holde e-postlistene våre korrekte kan vi få informasjon om når du åpner en e-postmelding fra oss.
  2. Vi sender ikke ut masseutsendelser (søppelpost/spam) til e-postadresser som vi har lagret.

Hvordan opplysningene om deg brukes:

  1. Vi vil beskytte personopplysningene dine og bruker bare de opplysningene vi har fått av deg på lovlig måte. Vi deler bare opplysningene dine med tredjeparter i de tilfellene hvor det er nødvendig for at kjøpet ditt skal kunne gjennomføres. Vi selger aldri opplysningene dine videre til tredjeparter eller lar tredjeparter få tilgang til dem for å bruke dem til eget bruk.
  2. En utenforstående part som får tilgang til opplysningene dine, må følge våre retningslinjer for personvern. De som får tilgang til opplysningene dine, er f.eks.:
   1. Betalingsportaler, for eksempel Ingenico.
   2. Foretak som frakter brev eller pakker. Sammen med navnet ditt og adressen din står telefonnummeret ditt på pakkeetiketten slik at du skal kunne bli kontaktet dersom det oppstår et problem med leveringen, og for at den skal kunne gjennomføres så raskt som mulig.
   3. Kredittvurderingsforetak som Trustpilot. Disse har bare tilgang til deler av navnet ditt og e-postadressen din. Du er ikke forpliktet til å svare på eventuelle spørsmål fra dem, og opplysningene dine blir slettet fra systemet deres.

Informasjonskapsler:

  1. Her kan du se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Datasikkerhet:

  1. Det er viktig å huske at data som sendes via Internett (inkludert e-post) og ikke er kryptert, ikke er generelt sikre, men kan kobles sammen via rutere i ulike land, noe som er utenfor vår kontroll. For din sikkerhets skyld: Pass alltid på at når du oppgir personopplysninger på nettet, må du kontrollere at nettsiden du bruker har SSL som kryptering. En slik side har et https:// i adressen, og nettleseren din skal ha et låssymbol i adressefeltet.

Opplysninger og feil:

  1. Vi vil at de opplysningene vi har om deg, skal være korrekte og oppdaterte. Hvis du vil kontrollere opplysningene dine, f.eks. etter en adresseendring, ber vi deg ringe oss på +45 33 313 326 og oppgi kundenummeret ditt. Du kan også ringe oss om du vil kontrollere hvilke opplysninger vi har om deg.

Dine rettigheter når det gjelder personlig informasjon om deg:

  1. Obs: Før vi utleverer personopplysninger til deg eller en tredjepart som opptrer på dine vegne, krever vi bevis på din identitet eller annen rimelig informasjon for å bevise at den som har kontaktet oss, virkelig har rett til å få tilgang til dine opplysninger. Vi gir aldri dine opplysninger til noen som sier at han/hun har rett til å få tilgang til dem, med mindre vedkommende har et juridisk dokument som viser at han/hun har rett til å få tilgang til dem. Denne tjenesten er kostnadsfri, men vi forbeholder oss retten til å kreve et rimelig gebyr dersom en slik forespørsel gjøres flere ganger eller er ubegrunnet eller usaklig.

Din rett til å bli informert:

  1. Vi kommer uten unntak til å sørge for at du kjenner til hvordan vi kommer til å bruke personopplysningene dine. Du får vite hvorfor vi vil ha dem og hvordan vi kommer til å bruke dem.
  2. Du vil alltid få velge om du vil godkjenne vår behandling av opplysningene gjennom å krysse av i en rute som befinner seg på slutten av informasjonen vår. Dette kalles «Opt-in», i motsetning til «Opt-out», som innebærer at man må fjerne et kryss i en rute.
  3. Hvis du ikke godtar dette, kommer vi til å slette alle opplysningene så snart bestillingen din er behandlet (men unntak av opplysninger som vi er juridisk forpliktet til å beholde). Du kommer ikke til å bli kontaktet igjen etter at bestillingen din er behandlet.
  4. Dersom din kontakt med oss skjer gjennom en telefonsamtale, vil disse mulighetene bli presentert for deg.

Din rett til tilgang til opplysningene:

  1. Bekreftelse på at vi har opplysninger om deg og hvilket formål vi bruker dem til.
  2. Den personlige informasjonen vi har om deg.

Din rett til å rette opplysninger:

  1. Dersom noen del av personopplysningene vi har om deg skulle være feil eller foreldet, trenger du bare ringe oss på +45 33 313 326. Du må oppgi kundenummeret ditt for at vi skal kunne foreta en rettelse. Så snart du har bekreftet at forespørselen din er korrekt og lovlig, kommer vi til å foreta rettelsen.
  2. Hvis du har gitt oss tillatelse til å dele informasjonen din med en tredjepart, kommer vi også til å be dem foreta rettelsen.
  3. Når du har bedt oss om å endre eller rette noen av personopplysningene dine, kommer vi til å foreta disse endringene innen en måned. Hvis det er store endringer, kan det ta ytterligere to måneder.
  4. Hvis vi ikke kan utføre de rettelsene du har bedt om, kommer vi til å kontakte deg skriftlig for å forklare grunnen til dette. Vi kommer da til å informere om din rett til å klage til tilsynsmyndigheten.

Din rett til å fjerne opplysninger om deg:

  1. Du har rett til å få dine opplysninger fjernet fra våre databaser og hindre oss i å behandle opplysninger om deg.
  2. Hvis du har kjøpt varer av oss, er vi ifølge loven nødt til å lagre opplysninger om disse kjøpene. Slike registreringer inneholder personopplysninger om deg. De lagres beskyttet i den tiden vi er nødt til å beholde dem. Så snart den tiden er ute, slettes opplysningene.

Retten til begrensning av behandling:

  1. Du har rett til å blokkere eller begrense behandlingen av personopplysningene dine.
  2. Du trenger bare å fortelle oss hvilke av opplysningene dine du ikke vil at vi skal behandle.

Rett til dataoverføring:

  1. Du har rett til å få overført opplysningene dine til en tredjepart.
  2. Hvis du ber om dette skriftlig, kommer vi til å overføre alle opplysninger, eller de opplysningene du ber om, som vi har om deg til deg selv eller en tredjepart.
  3. Vi forbeholder oss retten til å kreve en mindre administrasjonsavgift for denne tjenesten.
  4. For at du eller en tredjepart skal kunne bruke personopplysningene dine, kommer vi til å levere dem i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format. Med maskinlesbart menes at informasjonen er strukturert slik at programvare kan lese og behandle opplysningene.
  5. Når vi får en forespørsel om overføring av personopplysningene dine, vil den bli behandlet innen en måned. Når det gjelder en større datamengde, kan overføringen komme til å ta ytterligere to måneder.
  6. Hvis det ikke er mulig for oss å behandle forespørselen din om å overføre data, kommer vi til å kontakte deg skriftlig og redegjøre for årsaken til dette. Vi kommer da også til å informere om din rett til å klage til tilsynsmyndigheten.

Din rett til å gjøre innvendinger:

  1. Du har rett til når som helst å hindre at vi bruker dine personopplysninger til markedsføring.
  2. Hvis du motsetter deg at vi bruker dine personopplysninger til markedsføring, kommer vi øyeblikkelig til å slutte å bruke disse opplysningene.

Datakontroll:

  1. Vår datasikkerhetsansvarlig er: CJ Wildbird Foods Europe BV, Overloonseweg 11a/c, 5821 EE Vierlingsbeek
  2. (ICO) Registreringsnummer for databeskyttelse: Z5474575, Foretakets registreringsnummer: 826 847 182, Momsregistreringsnummer: 826847182MVA

Oppdatert: Oktober 2021