Bosteder til svaler

Vi finner ikke produkter som matcher utvalget.

Ettersom det best tilpassede materialet, leire, forsvinner, blir det vanskeligere for hussvalen og låvesvalen å bygge et stabilt reir. Ved å sette opp et enkelt eller dobbelt kunstig reir på huset ditt, hjelper du dem.